Chính sách bảo mật thông tin

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

  Nutritiondepot.vn thu thập thông tin cá nhân của khách hàng cho một hoặc một số mục đích như sau:

  Thông tin mà nutritiondepot.vn thu thập bao gồm:

2. Thời gian lưu trữ thông tin thu thập

Nutritiondepot.vn sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp trên hệ thống nội bộ trong quá trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập hoặc khi khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.

3. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Tên đơn vị: Công ty TNHH Một thành viên Phân phối Thực phẩm Dinh dưỡng Việt Nam
Địa chỉ đơn vị: Số 3 Võ Thị Sáu, phường ĐaKao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

4. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Nutritiondepot.vn thu thập các thông tin cá nhân của khách hàng qua website thông qua thao tác tạo tài khoản giao dịch, dịch vụ đặt hàng trực tuyến và các chương trình dành cho khách hàng thường xuyên.

5. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

  Chúng tôi đảm bảo rằng mọi thông tin cá nhân khách hàng thu thập được sẽ được lưu giữ an toàn. Chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân của Quý khách bằng cách:

  Nutritiondepot.vn cam kết không để xảy ra tình trạng nhân viên nội bộ tiết lộ hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng cho bên thứ ba nào khác. Cụ thể:

  Người dùng không được sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống website. Mọi vi phạm sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi theo quy định của Công ty và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

  Mọi thông tin giao dịch sẽ được bảo mật trừ trường hợp cơ quan pháp luật yêu cầu, chúng tôi sẽ buộc phải cung cấp những thông tin này cho các cơ quan pháp luật.

  Nutritiondepot.vn cam kết tuân thủ pháp luật Việt Nam, các hướng dẫn và quy định khác về việc bảo mật thông tin cá nhân. Bên cạnh đó, nutritiondepot.vn cũng sẽ tuân thủ những quy tắc của riêng về quản lý thông tin cá nhân dựa trên những luật, hướng dẫn và quy định đó.