Hình thức thanh toán - Nutrition Depot

Hình thức thanh toán

Có ba hình thức thanh toán sau đây quý khách hàng có thể lựa chọn khi mua online hoặc tại cửa hàng:

1. Thanh toán tiền mặt khi nhận hàng

Với hình thức này, khách hàng sẽ thanh toán tiền mặt theo đúng số tiền trên đơn hàng với đơn vị vận chuyển.

Quý khách có quyền kiểm tra kiện hàng trước khi thanh toán.

2. Thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng

Quý khách vui lòng chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng sau đây:

  • Tên tài khoản: CTY TNHH MTV Phân Phối Thực phẩm Dinh Dưỡng VN
  • Số tài khoản: 1016246812 
  • Ngân hàng: Vietcombank – Chi nhánh Tân Định

Hoặc

  • Tên tài khoản: CTY TNHH MTV PP Thực phẩm Dinh Dưỡng Việt Nam
  • Số tài khoản: 738678888
  • Ngân hàng: ACB – CN Sài Gòn

Quý khách vui lòng ghi nội dụng là mã đơn hàng (nếu đặt qua website), hoặc “Tên + Số điện thoại” nếu đặt qua Hotline hoặc Facebook

Đơn hàng sẽ được giao đi cho khách hàng sau khi ngân hàng ghi nhận tiền đã được thanh toán vào tài khoản.

3. Thanh toán bằng thẻ online

Nutrition Depot chấp nhận thanh toán thẻ online như ATM, Visa, Master, JCB, Amex, CUP.

Sau khi xác nhận đơn hàng và giao dịch thanh toán thành công, hàng sẽ được đóng gói và chuyển đến khách hàng.

0938900501