Phương thức thanh toán

Có hai hình thức thanh toán quý khách có thể lựa chọn:

1.Thanh toán tiền mặt khi nhận hàng

Với hình thức này, quý khách sẽ thanh toán tiền mặt theo đúng số tiền trên đơn hàng với đơn vị vận chuyển.

Quý khách có quyền kiểm tra kiện hàng trước khi thanh toán

2.Thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng

Quý khách vui lòng chuyển khoản vào số tài khoản:

  • Tên tài khoản: CT TNHH MTV Phân Phối Thực phẩm Dinh Dưỡng VN
  • Số tài khoản: 0441000665299
  • Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Kỳ Đồng

Quý khách vui lòng ghi nội dụng là mã đơn hàng (nếu đặt qua website), hoặc “Tên + Số điện thoại” nếu đặt qua Hotline hoặc Facebook

Đơn hàng sẽ được chuyển đi sau khi cửa hàng nhận được chuyển khoản của quý khách. Quý khách có thể kiểm tra kiện hàng trước khi nhận.