Phương thức thanh toán

Có ba hình thức thanh toán quý khách có thể lựa chọn:

1.Thanh toán tiền mặt khi nhận hàng

Với hình thức này, quý khách sẽ thanh toán tiền mặt theo đúng số tiền trên đơn hàng với đơn vị vận chuyển.

Quý khách có quyền kiểm tra kiện hàng trước khi thanh toán

2.Thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng

Quý khách vui lòng chuyển khoản vào số tài khoản:

  • Tên tài khoản: CT TNHH MTV Phân Phối Thực phẩm Dinh Dưỡng VN
  • Số tài khoản: 1016246812
  • Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Tân Định

Quý khách vui lòng ghi nội dụng là mã đơn hàng (nếu đặt qua website), hoặc “Tên + Số điện thoại” nếu đặt qua Hotline hoặc Facebook

Đơn hàng sẽ được chuyển đi sau khi Nutrition Depot nhận được ghi nhận “Có” từ phía ngân hàng.

3. Thanh toán bằng thẻ online

Nutrition Depot chấp nhận thanh toán thẻ online với các loại thẻ  ATM, Visa, Master, JCB, Amex, CUP.

Sau khi nhận được thông báo giao dịch thành công, hàng sẽ được đóng gói và chuyển đến quý khách cùng với xác nhận từ nhân viên của Nutrition Depot.

0938900501