Myprotein Essential BCAA 2:1:1

From: 440.000

ESSENTIAL BCAA 2:1:1 BCAA (BRANCHED-CHAIN AMINO ACIDS) LÀ GÌ? Branched-Chain Amino Acids 2:1:1 là những axit amin (hay amino acids) mạch nhánh, được tổng hợp theo tỷ lệ 2:1:1 của Leucine, Isoleucine và Valine. Những axit amin này được xem là những chất thiết yếu vì cơ thể không thể tự tổng hợp, nên cần … Đọc tiếp Myprotein Essential BCAA 2:1:1

Đọc tiếp