Thức khuya và dậy sớm, đâu có nhiều lợi hơn? - Nutrition Depot

THỨC KHUYA VS DẬY SỚM , AI CÓ NHIỀU LỢI THẾ HƠN ?

THỨC KHUYA VS DẬY SỚM , AI CÓ NHIỀU LỢI THẾ HƠN ?

Ngày đăng: 27/05/2022 by Admin Mint

Thức khuya và dậy sớm có tác động khác nhau với sức khỏe. Cần tìm hiểu rõ để điều chỉnh đồng hồ sinh học của bản thân tốt nhất.

[ english below ]

Dịch từ bài viết : Evangeline Howarth

Dậy sớm và thức khuya ?

Tất cả chúng ta đều đã nghe câu nói, “the early bird catches the worm – con chim dậy sớm là con chim bắt được sâu ”, nhưng liệu những người dậy sớm có thực sự có lợi thế hơn cú đêm khi nói đến mức độ hoạt động không ? Theo nghiên cứu mới, có thể có một sự khác biệt đặc biệt.

Các nhà nghiên cứu đã xem xét sự khác biệt về mức độ hoạt động của hơn 5.000 người tham gia liên quan đến kiểu thời gian của họ và tìm thấy một số kết quả thú vị. Kể cả người có thói quen dậy sớm hay thức khuya. 

Những người tham gia điền vào một bảng câu hỏi về cách ngủ và thức của họ. Và đeo một thiết bị theo dõi thể dục trong 2 tuần để đo mức độ hoạt động của họ.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng người buổi sáng có mức độ hoạt động cao hơn những “con cú đêm”. Điều này xảy ra ngay cả khi các yếu tố khác như công việc, sức khỏe và tình trạng kinh tế xã hội bị loại bỏ.

Sự khác biệt này lên tới khoảng 20-30 phút đi bộ mỗi ngày đối với người vào buổi sáng so với những con cú đêm. Đó là một sự khác biệt khá lớn theo thời gian.

Bạn có nghĩ rằng loại thời gian của bạn có tác động lớn đến mức độ hoạt động của bạn không? Nếu bạn là một con cú đêm đang vật lộn để duy trì hoạt động, thì đây có thể là điều cần xem xét!


Wake up early and stay up late 

We’ve all heard the saying, “the early bird catches the worm”, but could early risers really have an advantage over the night owls when it comes to activity levels? According to the new study, there could well be a distinctive difference.1 

The researchers looked at the difference in activity levels of over 5,000 participants in relation to their chronotypes (whether they’re a morning person or a night owl) and found some interesting results. 

 Participants filled out a questionnaire on their sleeping and waking patterns and wore a fitness tracker for 2 weeks to measure their activity levels. 

The researchers found that the morning types for both men and women had higher activity levels than the night owls. This was the case even when other factors such as job, health, and socioeconomic status were removed. 

 This difference amounted to around 20-30 minutes more of walking each day for those who were morning people compared to the night owls — that’s a pretty big difference over time. 

Do you think your chronotype has a big impact on your activity levels? If you’re a night owl struggling to stay active, this might be something to consider! 


0938900501