PRE – WORKOUT CÓ THỂ CẢI THIỆN HIỆU SUẤT TẬP LUYỆN !? - Nutrition Depot

PRE – WORKOUT CÓ THỂ CẢI THIỆN HIỆU SUẤT TẬP LUYỆN !?

PRE – WORKOUT CÓ THỂ CẢI THIỆN HIỆU SUẤT TẬP LUYỆN !?

Ngày đăng: 31/08/2020 by Admin Mint

 

[ english below]

Bài viết của  Evangeline Howarth / Myprotein

_ Chúng ta đã nói điều đó trong nhiều năm và theo nghiên cứu mới này, giờ đây chúng ta có thể thấy sự khác biệt rõ rệt trong việc tập luyện sau khi sử dụng pre – workout.

_ Nghiên cứu đã xem xét tác động của việc sử dụng thực phẩm bổ sung đa thành phần trước khi tập luyện trên 12 nam giới hoạt động thể chất thực hiện bài tập cường độ cao so với sử dụng giả dược và kết quả khá thú vị.

_ Họ phát hiện ra rằng việc pre – workout  trước khi tập làm tăng đáng kể số reps có thể thực hiện được trong 1 lần tập, thời gian đến kiệt sức, tuy nhiên lại tác động rất ít đến VO2 Max (tốc độ tối đa mà tim, phổi và cơ bắp sử dụng oxy trong khi tập luyện).

_ Những kết quả này khá thú vị, vì chúng gợi ý tốt khi có một buổi tập cường độ cao, bạn sẽ có thể hoàn thành nhiều set tập hơn và mất ít thời gian hơn. Điều đó đồng nghĩa với việc đem lại kết quả tốt hơn trong dài hạn, vì bạn có thể tận dụng nhiều hơn sau mỗi buổi tập .

_ Chúng tôi sẽ quan tâm xem liệu những kết quả này có chuyển giao không chỉ cho các loại bài tập khác mà còn cho một số lượng lớn hơn những người tham gia, và cả phụ nữ hay không.

_ Trong thời gian chờ đợi, chúng tôi sẽ tiếp tục sử dụng pre –workout cho những trước buổi tập thể dục sớm, vì một số buổi sáng, đây là là điều duy nhất có thể giúp chúng tôi vượt qua cửa ải !

❣ SHOP NOW : https://nutritiondepot.vn/danh-muc/pre-workout

 

_ We’ve been saying it for years, and according to this new study, we can now see marked differences in training after using a pre-workout.

_ The study looked at the effects of using a multi-ingredient pre-workout supplement on twelve physically active males performing high intensity exercise versus using a placebo and results are pretty interesting.

_ They found that using a pre-workout significantly increased the number of efforts performed, time to exhaustion, however had little impact on VO2 Max (the maximum rate at which the heart, lungs, and muscles use oxygen during exercise).

_ These results are pretty interesting though, as they suggest that during high intensity exercise, you’ll be able to complete more bouts of movement and take longer to tire. This is ultimately going to mean better results in the long term, as you can get more out of each exercise session.

_ We’ll be interested to see if these results transfer not only to other types of exercise, but also a larger number of participants, as well as women too.

_ In the meantime, we’ll continue to knock back a pre-workout before that early gym session, as some mornings it’s the only thing that can get us through the door!

❣: SHOP NOW : https://nutritiondepot.vn/en/danh-muc/pre-en


0938900501