Tuyển dụng - Nutrition Depot

Tuyển dụng

Vị trí 2: Marketing Leader (Toàn thời gian – Full time)

Vị trí 2: Marketing Leader (Toàn thời gian – Full time)   Mô tả công việc: Lên ý tưởng, xây dựng các kế hoạch, chiến dịch quảng bá sản phẩm và triển khai các chiến dịch quảng cáo trên các nền tảng: Google, Facebook; [...]

0938900501